Happy water

Asociacija „Gyvoji planeta“ 2017-2018 metais vykdo Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje NVO bendradarbiavimo ir stiprinimo programos projektą „Happy water“. Projekte bendradarbiauja 3 šalių organizacijos: „Gyvoji planeta“ Lietuvoje, „Homo Ecos“ Latvijoje ir Islandijos gamtos apsaugos asociacija. Projektas skatina pilietinės visuomenės plėtrą: jame dalyvaujantys vaikai ugdosi  ekologinį sąmoningumą ir socialiai atsakingą elgesį už aplinką, kurioje jie gyvena, mielai įsijungia į savanoriavimo veiklą. Projekte derinama mokslinė, ekologinė, socialinė, kultūrinė, tiriamoji bei kūrybinė veikla. Joje dalyvauja dešimtys Lietuvos švietimo įstaigų bei tūkstančiai mokinių. Tai kelia džiaugsmą ir viltį, kad ekologinė sąmonė mūsų šalyje stiprėja.

Lapkričio 13 d. į Lietuvą atvyko svečias iš Islandijos – aplinkosaugininkas, aktyvus visuomenininkas, rašytojas Andri Snaer Magnason – skaityti paskaitos „Laikas ir ledas“, kurioje gausiai moksleivių auditorijai jis atskleidė savo šalies opią tirpstančių ledynų problemą, parodydamas ją per savo giminės kartų chronologiją ir jų sąsajas su gamta.

Gruodžio 5-6 d. vykome su darbo vizitu į Latviją, kur dalijomės ekologinių projektų vykdymo patirtimi su partnere „Homo Ecos“ organizacija, domėjomės vandens ir grunto valymo praktika kaimyninėje šalyje.

Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis

„Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis“ viena iš projekto „Happy water“ veiklų, kurią parėmė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras prie Lietuvos Švietimo ir Mokslo Ministerijos.

Šiame projekte dalyvauja 1573 mokiniai (nuo 7 iki 17 metų amžiaus) iš 31 Lietuvos bendrojo ir spec. ugdymo įstaigų. Projektas vyksta nuo 2017 m. rugsėjo iki 2018 m. birželio mėn.

Projekto renginiai:

  • 2017 metais vykusi pilietinė iniciatyva „Pažink, globok, dalinkis“ mokinius paskatino pažinti vietos vandens telkinį, jo istoriją. Mokinių surinktą informacinę medžiagą galima pamatyti projekto organizatorių sukurtame virtualiame žemėlapyje „Lietuva – gerovės šalis“.

    http://openminds.lt/projektai/lietuva-geroves-salis-zemelapis/
  • Globodami vandens telkinį mokiniai ugdosi ekologinį sąmoningumą ir prisideda prie aplinkos švarinimo. Projekto metu yra globojami apie 30 vandens telkinių.
  • Mokiniai ne tik tyrinėja vandenį, jo gyvybingumą, augaliją ir gyvūniją, bet taip pat kuria vandeniui skirtus literatūros bei dailės kūrinius.
  • 2017 m. spalio – lapkričio mėn. vyko 19 neformalaus ugdymo užsiėmimų 14 mokyklų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 500 vaikų. Su mokiniais daug diskutavome apie ekologiją, darnumą ir vartotojiškumą, žiūrėjome video medžiagą, apibendrinome jau turimas žinias ir patirtis.
  • Fotografijos konkursas (2018 metų pavasarį) skatins savarankiškai ir reguliariai stebėti, susipažinti ir įvertinti savo vietovės gamtos turtus, bioįvairovę bei turtingumą, tai, kuo galime didžiuotis ir ką reikia tausoti, globoti.
  • Tiek pilietinėje iniciatyvoje, tiek foto konkurso veiklose bus mokomasi pritaikyti demokratinio poveikio priemones ir būdus (diskusija, susitarimas, balsavimas ir pan.). Darbai bus pateikiami facebook‘o paskyroje, kur vyks viešas balsavimas už labiausiai patikusią fotografiją. Vėliau bus suformuota virtuali fotografijų paroda.

Projekto koordinatorės
Jurga Norkienė, Loreta Valuckienė, Rimantė Černiauskaitė-Kėrienė