LAIMINGAS VANDUO’19 – DAROM BANGĄ!

Visus mokinius, mokytojus ir mokyklų bendruomenes kviečiame jungtis projekte LAIMINGAS VANDUO’19 – DAROM BANGĄ!

Projektu siekiame ugdyti mokinių saviraišką pilietiškumo ir ekologijos srityse bei skatinti savanorišką veiklą.

Pilietinėje iniciatyvoje „PAŽINK-GLOBOK-DALINKIS“ mokiniai pažins, studijuos Darnaus vystymosi tikslus; atliks vandens pėdsako tyrimą, globos, stebės artimiausią upę ar ežerą, rezultatus lygins su kitų mokinių atsiųstais rezultatais, suformuluos išvadas, inicijuos veiklas, darančias teigiamą pokyti vandens telkiniui.

Projekto metu dalyviai naudos šiuolaikines technologijas – sukurs interaktyvų plakatą (http://edu.glogster.com/) „Vandens keliai“ apie globojamo vandens telkinio hidrografinį tinklą.  Plakatus įstaigos talpins savo svetainėse, o nuorodas į juos mes talpinsime interaktyviame žemėlapyje, taip bus sukurtas pilietiškumo tinklas. Žemėlapis kaip vartai į dalyvaujančių mokyklų svetaines ir projekto atspindžius. 

Praktinėje tiriamojoje veikloje moksleiviai įvertins realią vietos telkinių būklę, savarankiškai suformuluos išvadas, suplanuos iniciatyvas, darančias teigiamą pokytį, tuo pat metu geriau suvoks ir įsisąmonins, kad gamtos, žmogaus ir tautos gerovė bei išlikimas priklauso ir nuo kiekvieno iš jų asmeninio indėlio.

Iniciatyva Darom bangą! – skatins mokinius sudominti, įtraukti į pilietines vandens telkinio globos, švarinimo veiklas suaugusius bendraminčius – mokyklos bendruomenę, tėvus, kolegijų bei universitetų studentus, kitas organizacijas ar savivaldos įstaigas.  

Keliaujančiuose edukaciniuose užsiėmimuose neformalaus ugdymo lektorės, mokiniams patraukliais metodais ir priemonėmis -taikant aktyvius metodus, diskusijas, socialinių-edukacinių filmukų peržiūras sieks pagilinti pilietiškumo, savanorystės ir ekologijos, darnaus vystymosi suvokimą. Refleksijos metu bus apibendrinta patirtis įgyta atliekant projekto veiklas, nagrinėjami sėkmingų pilietinių akcijų ir iniciatyvų pavyzdžiai.

Pavasarį mokiniai tęs gamtosaugos veiklas bei užsiims kūryba – fotografuos gamtą ir dalyvaus virtualiame gamtos fotografijų konkurse “Vandens gyvybė’20”.

Interaktyvus žemėlapis