SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Mūsų Žinia vandeniui: Vaiko širdelėje – tūkstantis vandens lašelių.

Globojame: “Beržynėlio” parko tvenkinį.

Projektą pradėjome vykdyti ankstyvą pavasarį. Šalia savo darželio turime gražų parkelį “Beržynėlį”. Ten atlikome daug įvairių veiklų: tvarkėme aplinką, rinkome šiukšles, prižiūrėjome gėlynus, stebėjome ežerėlio gyventojus. Taip pat daug tyrinėjome vandenį, vartėme enciklopedijas.
Pravesti renginiai: “Žemė – mūsų Planeta“, „Eksperimentų savaitėlė (bandymai su vandeniu)“, „Darom 2016“.

Projekte dalyvavo 22 vaikai, 4-5 m. ir 6-7 m. amžiaus, 2 pedagogai.

? SAMSUNG DIGITAL CAMERA