Mūsų mokykla įsijungė į projektą ,,Laimingas vanduo”. Apie šį projektą ilgai diskutavome, planavome. Po ilgų paieškų nusprendėme įrengti šaltinį Dauglaukio kaime. Atlikome paruošiamuosius darbus. Vykdėme akcijas ,,Švariname aplinką”, ,,Šaltinio prieigos tvarkymas”. Atlikome cheminius vandens tyrimus. Apie mūsų globojamą šaltinį sukūrėme filmą. Įrengtą šaltinį pavadinome Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos šaltiniu.

Dalyvių skaičius: 31 mokinys 13-15 m.,3 pedagogai, 2 tėvai, 3 miško darbuotojai.
„Laimingo vandens“ akcijos – 2.