“Laimingas vanduo” drauge su asociacijos “MEMOVE” organizuojamu tarptautiniu jaunimo projektu “ACTIVization”.

Kaune “Laimingo vandens”, “Apkabinkime Žemę” bei “Tarptautinio šokio” akcijos vyko drauge su jaunimo mainų dalyviais iš Estijos, Italijos, Bulgarijos, Vokietijos, Lenkijos bei Lietuvos. Švarinome Santakos pakrantę, išsakėme palinkėjimus vandeniui, sudėliojome pakrantėje besišypsantį vandens lašelį. Skambant būgnams šokome bulgarų, estų, vokiečių, lenkų nacionalinius šokius. Apkabinome mūsų gimtąsias šalis, Europą, Žemę, padėkojome visiems už džiugų ir prasmingą buvimą kartu. Dėkojame asociacijai “Memove” už bendradarbiavimą. /

Today, in Kaunas, “Happy water”, “Hug my Planet” and “International dance” actions took place together with participants of youth exchange from Estonia, Bugaria, Italy, Poland, Germany and Lithuania. We cleaned the shore of Santaka, said our wishes to the water, and left a laughing drop of cones on the shore. Accompanied by drums we danced Bulgarian, Estonian, German, Polish national dances. It was really fun! Then joining hands we hugged our home countries, Europe and Earth. and expressed our thanks to everyone for joyful and interesting evening. Thank you association “MEMOVE” for cooperation.

http://memove.webs.com/