Globojame: Vijolės upelį.

Vaikai atliko vandens telkinio užterštumo, augalų ir gyvūnų, vandens savybių tyrimus, bei vandens lygio nustatymą, surinko pakrantėje esančias šiukšles. Pagal ankstesnius duomenis, upelis Vijolė buvo labiausiai užterštas Šiauliuose. Bet pastaruoju metu  buvo atliekami valymo darbai, todėl manome, kad vanduo dabar nėra labai užterštas. Tiesa, netoli statomi nauji gyvenamieji namai, todėl radome daug plytų nuolaužų. Jei būtume aptikę nepakeliamas šiukšles-būtume prašę vandenvietės darbuotojų pagalbos. Vijolė teka palei Šiaulių vandenvietę.

siauliu-jovaro-progimn-3b_2  siauliu-jovaro-progimn-3b_3

siauliu-jovaro-progimn-3b_4