Projektas
Projektas "Laimingas vanduo - laimingas žmogus" 2016 m.

Su džiaugsmu pristatome projekto „Laimingas vanduo – laimingas žmogus“, vykusio 2016 m. sausio – gruodžio mėnesiais, rezultatus.

Projekto visuose trijuose etapuose dalyvavo net 79 įvairios Lietuvos ugdymo įstaigos. Organizatorių paskatinti, mokyklų ir darželių dalyviai į veiklas įtraukė ir bendruomenę – pedagogus, tėvus, gamtininkus, net savivaldybių atstovus. Taigi dalyvavo 3132 vaikai ir net 1054 suaugę, iš viso 4186 žmonės. Projekto „Laimingas vanduo – laimingas žmogus“ universalumą ir aktualią temą patvirtina įvairus dalyvavusių vaikų amžius (4 -16 metų) bei įstaigų įvairovė, įsitraukė ne tik lopšeliai – darželiai ir bendrojo ugdymo mokyklos, bet ir logopedinė, specialioji mokykla-daugiafunkcis centras, neformalaus ugdymo gamtos mokykla bei vaikų dienos centras. Plačiau apie dalyvius rasite projekto atspindžiuose.

Mokslininkų atskleistas paslaptis apie vandenį noriai nagrinėjo ir dideli, ir maži. Vanduo – gyvas, jis reaguoja į žodį, mintį keisdamas savo struktūrą. Vadinasi, vanduo gali būti laimingas, tai priklauso ir nuo žmogaus! Vaikai gražiausius žodžius sudėjo į žinią vandeniui, kurią ketina perduoti upeliui, ežerui ar jūrai.

projekt_foto

Ypač džiugina, kad projekto dalyviai taip gausiai ir aktyviai įsitraukė į gamtosaugines veiklas – tyrė, stebėjo ir globojo net 69 Lietuvos vandens telkinius – nuo Baltijos jūros iki mažo Vilktupio šaltinėlio Žaliosios girioje. Šauniai padirbėję vaikai atsidavė kūrybai – taip gimė žemės meno kūriniai ir jų fotografijų paroda „ŽINAU GALIU KURIU“. Atsiųstas fotografijas vertino projekto partneriai – meno srities profesionalai – Jolanta Zabulytė, Arūnė Tornau, Vilija Penkauskaitė. Paroda spalio – gruodžio mėnesiais apkeliavo Lietuvos miestus (Vilnių, Alytų, Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį ir Kauną) džiugindama visuomenę ir skleisdama projekto metu patirtas geras emocijas.

projekto-foto5

Projekte dalyvavusius pedagogus spalio mėnesį pakvietėme į edukacinį- praktinį seminarą „Žemės menas – edukacinis gamtosaugos metodas“ su menininke, edukologe Arūne Tornau.

Išliekamąją vertę turi projekto metu sukurtas edukacinis filmas vaikams apie žemės meną, kuriame kalbama apie gamtosaugines problemas, sujungiant meną su etnografija,  tradicijomis bei protėvių požiūriu į juos supančią aplinką.

Projekto „Laimingas vanduo – laimingas žmogus“ žemės meno KONKURSO simpatijų prizui laimėti (gegužės mėnesį) nugalėtojais paskelbti  Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija, Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“ ir Kelmės „Kražantės“ progimnazija!! Šauniuosius kūrėjus ir jų bendruomenes pasiekė nugalėtojų pažymėjimai ir saldūs prizai.

Rugsėjo mėnesį organizatorių komisija įvertino visas projekto dalyvių vykdytas veiklas. Visos projekto trijuose etapuose dalyvavusios komandos apdovanotos padėkos raštais ir asociacijos „Gyvoji planeta“ įsteigtu prizu – M. Emoto knygutėmis.

Uoliausieji prizinių vietų nugalėtojai:
Pirmąją vietą pasidalino Rokiškio r. Juodupės gimnazijos ir Drevernos vaikų darželio komandos; 
Antra vieta atiteko Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ komandai; 
Trečia vieta skirta Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos komandai.

Laimėtojai apdovanoti edukacinėmis ekskursijomis, kurias prasmingam projektui dovanojo Lietuvos jūrų muziejus ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos nacionalinis lankytojų centras.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Projekte užsimezgė gražūs partnerystės ryšiai. Už bendradarbiavimą ir geranoriškumą dėkojame Užupio menų inkubatoriui Vilniuje, Lietuvos vaikų ir jaunimo centrui, Alytaus dramos teatrui, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešajai bibliotekai, Šiaulių universiteto bibliotekai, Panevėžio miesto savivaldybei ir Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos „Vitebsko“ skyriui.

Džiaugiamės ir dėkojame mūsų projektu patikėjusiems ir parėmusiems Lietuvos kultūros tarybai, Lietuvos kultūros ministerijai, Vilniaus miesto savivaldybei ir įmonei „Varkojis ir Ko“.

Puikūs rezultatai ir prasmingų darbų gausa skatina tęsti veiklas bei veikti kartu palaikant, paremiant, pastiprinant vieniems kitus. Tad iki pasimatymo naujuose „Laimingo vandens“ projektuose – juk laimės niekada nebus per daug 🙂

„Laimingo vandens“ komanda

***

Paroda „ŽINAU GALIU KURIU ” Lietuvos miestuose

Ši paroda – projekto „Laimingas vanduo – laimingas žmogus“ kūrybinio etapo rezultatas. Parodoje eksponuojami vaikų ir jaunimo žemės meno darbai, užfiksuoti fotografijose bei vaikų mintys apie vandenį.

Projekte kūrė 79 Lietuvos ugdymo įstaigų bendruomenės: apie 3000 ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo dalyvių. Jų sukurtus darbus atrinko ir vertino profesionalių menininkų komisija.

,,Laimingas vanduo – laimingas žmogus“ – tai projektas, kuris skatina vaikus pažinti ir kurti gamtoje, taip bendraujant su ja ir vaikus supančiais žmonėmis, atskleidžiant gamtos grožį ir gausą bei jos problemas. Projektas, remdamasis įvairiais ugdymo metodais, formuoja vaikų ir jaunimo aplinkosauginio elgesio motyvus ir įgūdžius praktinėje veikloje.

plakatas_paroda

***

2016 m. spalio 7 d., 15:00 val. projekte “Laimingas vanduo – laimingas žmogus”
dalyvavusius pedagogus kviečiame į
žemės meno kūrėjos, tapytojos, edukologės Arūnės Tornau praktinį seminarą
„Žemės menas  – edukacinis gamtosaugos metodas“
Užupio menų inkubatoriaus galerijoje „Galera“ (Užupio g. 2, Vilnius).
Seminare teoriškai susipažinsite ir praktiškai išbandysite žemės meno kūrybos procesą ir galimybes pritaikyti savo darbe.

Organizuoja “Gyvoji planeta”
2016.09.13

***

Su džiaugsmu Lietuvos visuomenei, vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigoms pristatome naują socialinį kūrybinį projektą „Laimingas vanduo – laimingas žmogus“.

Kviečiame prisidėti prie aktyvesnio vaikų ir bendruomenių įsitraukimo pažinti, globoti ir švarinti artimiausius vandens telkinius.

Pagrindinis projekto tikslas: ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų gamtojautos, gamtos pažinimo ir pilietiškumo ugdymas, gamtotyros ir meninio ugdymo gamtinėje aplinkoje pagrindu.

Uždaviniai:
• Ugdyti kritinį mąstymą, suteikiant naujausių žinių apie mokslo tyrimus su vandeniu.
• Gilinti pasaulio vientisumo suvokimą, tiriant vandens ekosistemas (gamtotyros veikla).
• Formuoti aplinkosaugines nuostatas, gamtai palankų elgesį (vandens telkinio globa).
• Plėtoti ugdytinių kūrybinius gebėjimus bei pedagogų įgūdžius artimiausioje gamtinėje aplinkoje kurti ir realizuoti edukacines aplinkas.
• Skatinti kolegišką mokytojų bendradarbiavimą mokyklose, plėtoti tarpdalykinę integraciją.

Plačiau apie projektą, dalyvio registraciją, rezultatus skaitykite čia:
„LAIMINGAS VANDUO – LAIMINGAS ŽMOGUS“

Organizatorius: “Gyvoji planeta

2016.01.25