Mūsų Žinia vandeniui: Tyrinėjome Skriaudžių tvenkinių aplinką ir vandens savybes.

Globojame: Skriaudžių tvenkinius.

Pravedėme renginių:
Balandžio mėnesį vyko Skriaudžių tvenkinių pakrančių švarinimo akcija.  Pravestos integruotos veiklos dvejose geografijos ir biologijos pamokose. Išvykos prie tvenkinių metu nustatėme lauko ir vandens temperatūrą, vandens savybes, vertinome pakrančių vizualinę taršą, aprašėme asmeninius emocinius pojūčius stebint Skriaudžių tvenkinių apylinkes. Nustatėme medžių ir pakrančių augalų rūšinę įvairovę.

Projekte dalyvavo 7 aštuntos klasės mokiniai, 12-13 metų amžiaus bei mokytoja.