Mūsų Žinia vandeniui: Vandenėli, būk švarus, tu esi mums labai svarbus.

Globojame: Rąžės upelį.

Pravedėme renginių:
Rąžės upelio švarinimo akcija ,,Šiukšles surinki – upelį atgaivinki!“.
Ugdomosios veiklos ,,Žinia, kurią mums praneša vanduo“, ,,Į pagalbą gamtai“, ,,Laimingas žmogus – laimingas vanduo“.
Gamtotyrinė veikla ,,Pažink, tyrinėk, eksperimentuok“. Tyrėme, kaip temperatūros pokyčiai veikia sniegą, ledą, vandenį. Darėme lyginamąją analizę upelio, lietaus ir vandentiekio vandens. Stebėjome pro mikroskopą, padidinamąjį stiklą vandenį, ledą, sniegą, snaiges lauke. Atlikome bandymus su vandeniu pvz., ,,Plaukiojanti adata“, ,,Spalvotas vanduo“ ir kt.
Rinkome informaciją: kokie augalai auga šalia upelio ir upelyje; kokie gyvūnai, paukščiai gyvena šalia vandens ir vandenyje. Braižėme diagramas, kokių šiukšlių daugiausia surinkome prie upelio. Laisvai pasirinktomis meninės raiškos priemonėmis vaikai improvizavo upelio tėkmę, čiurlenimą, kelionę upeliu ,,Lašelio kelionė“ bei kūrė dailės darbelius.
Dalyvavome socialinių partnerių Palangos lopšelio – darželio ,,Ąžuoliukas“ organizuotoje piešinių parodoje ,,Aš noriu augti prie švarios jūružės“.

Projekte dalyvavo 25 vaikai 6-7 metų, 3 pedagogai, 8 tėvai.

Palangos ld Zilvinas2 Palangos ld Zilvinas3