Mūsų Žinia vandeniui: Ačiū už teikiamą stiprybę.

Globojame: Prūdelį “Meldukas” (priešmokyklinio ugdymo gr.), upę Jūrą (7 klasė).

Pravedėme renginių:
1. ,,Laimingo vandens“ akcija;
2. Priešmokyklinės grupės kūrybinė meninė veikla ,,Sėju gėlę, laistau ir klausau kaip auga“,
3. Akcija ,,Darom“;
4. 2016-05-19 Netradicinė pamoka 7 klasėje “Vandens telkinio užterštumo tyrimas bioindikatorių pagalba”
5. 2016 05 20 Meninė kūrybinė veikla 8 kl.,  ,,Laimingas vanduo“ akcija.

Žygis ,,Laimingo vandens padėkos Žemei“. Į šią akciją įsijungė 100 gimnazijos bendruomenės narių.
Kovo 18 dieną Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos bendruomenė susiruošė į žygį. Renginio tikslas – atkreipti dėmesį į aplinką, kurioje gyvename, į klimato atšilimo bei taršos problemas, skatinti kiekvieną prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo.

2016-05-19 Netradicinė pamoka 7 klasėje “Vandens telkinio užterštumo tyrimas bioindikatorių pagalba”  Tyrė Vilkyškių miestelio centre esantį tvenkinį. Nustatė, jog vanduo nėra labai užterštas, nes rado vidutinės klasės užterštumo organizmų. Tvenkinio pakraščiai apžėlę švendrais, o ir pačiame tvenkinyje nemažai dumblių. Matyt, jame yra mineralinių medžiagų, kurios patenka iš šalia esančių tvartų, dirbamų laukų. Labiausiai pradžiugino rasti uodeguoti ir beuodegiai varliagyviai: tritonas ir kūdrinė varlė. Kūdrą mėgsta paukščiai. Čia gyvena nemažai karosų, netoliese gyvenantys žmonės juos žvejoja.

Projekte dalyvavo priešmokyklinio ugdymo grupės 11 vaikų , bei 7. klasės 10 mokinių, iš viso 21. Pedagogai 3.

Pageg s Vilkysk JBabrovskio gimn Pageg sav Vilkyskiu JB g priešm2 Pageg sav Vilkyskiu JB g priešm Pageg s Vilkysk JBabrovskio gimn2