Mūsų Žinia vandeniui: Saulė, oras ir vanduo duoda gyvybę ir maitina Žemę. Vanduo reikalingas ir žmogui, ir augalams. Dėkojame upėms, ežerams, kurie mums duoda vandenį.

Globojame: Ventos upę.

Vyko šie renginiai: švarinimosi akcija „Už tvoros norim švaros“, „Švariname Ventos upės pakrantes“, akcija „Darom 2016“. Rajone organizuota Gamtosauginių mokyklų akcija „Pasodink savo medį“, Vandens tyrimai „Pro mikroskopą“. Akcija „Vaišiname vandeniu“. Knygos kūrimas „Vandens lašelio kelionė“. Tėvų anketinė apklausa „Kokį vandenį geriame“. Vaidinimas „Švieski, saulute, plauk, debesėli, pro šalį“. Žemės meno kūrimas.

Projekte dalyvavo 70 vaikų 3-7 metų amžiaus, 8 pedagogai, 23 tėvai.