Mūsų Žinia vandeniui:
Vandenėli šaltas,
Prausk, kad būčiau baltas.
Kad akelės man žibėtų
Ir veideliai man žydėtų.
Kad burnytė nusijuoktų,
Kad linksmai dantukai šoktų.

Vanduo yra viskas, nes jis – gyvybė. „Vandenyje – sveikata“,– sakė Hipokratas.

Vaikų teisių konvencija skelbia, kad kiekvienas vaikas turi teisę į švarų vandenį, sveikatos apsaugą ir į švarią ekologinę aplinką. Augančiam vaikui vanduo reikalingas taip, kaip oras ir maistas. Visa mus supanti ekologinė sistema negalėtų egzistuoti be vandens. Suprasdami vandens svarbą, nutarėme vykdyti projektą „Žinau, galiu, kuriu“. Šis projektas leis suprasti padarinius, kuriuos sukelia netinkamas žmogaus elgesys. Vaikai turi suprasti, kad vanduo būtinas visai gamtai, žmogui. Ne viską vaikas, savarankiškai sąveikaudamas su gamta, suvokia teisingai, ne visada formuojasi teigiami santykiai su gamtine aplinka. Todėl reikia visada išnaudoti akimirkas, kai yra galimybė koreguoti elgesį. Tai puiki galimybė ugdyti vaikuose pagarbą ir meilę mus supančiai aplinkai.  Jau nuo mažens turime žinoti, kad visa, kas mus supa – gyva, tai augalai ir gyvūnai, vanduo ir žemė, visi jaučia skausmą, kaip ir kiekvienas žmogus.

Pravedėme renginių: Vaikai įsisavino žinias, praplėtė suvokimą, kad žmogus gamtą veikia ne tik veiksmais, bet ir žodžiu, mintimi ar emocine išraiška, susipažino ir aptarė projekto organizatorių atsiųstą Masaru Emoto knygelę vaikams „Žinia, kurią mums praneša vanduo”. Organizuodami ir ir įgyvendindami veiklas, numatytas projekte plėtėme žinias apie vandens būsenas šaltuoju metų laiku, stebėjome gamtos grožį. Susipažinome su būdingais žiemai reiškiniais: šalna, sniegas, šerkšnas, ledas, varvekliai. Atlikome bandymus šaldant vandenį, šildant ledą, sniegą.
Visi lankė Ventos upės pakrantę, švarino ją ir perdavė žinią-padėką vandeniui.

Projekte dalyvavo priešmokyklinio amžiaus grupės:  „Pelėdžiukai“ ir „Spindulėliai“, vyresn. amžiaus „Nykštukų“ bei „Boružėlių“ grupių vaikai, iš viso 48, 5 pedagogai.

???? ????