??????????????

“Jūreivėlių” grupės ugdytiniai globojo, stebėjo ir tyrinėjo savo upę Šešupę.
Stebėjome upės tėkmę: įsitikinome, kad upės vanduo teka viena kryptimi; surengėme laivelių varžybas.
Stebėjome upės augmeniją ir gyvūniją: vandens augalai; vandens paukščiai; žuvys; pakrančių augalai.
Tyrėme vandens taršą : nusprendėme, jog upės vanduo nepakankamai švarus, kad galėtume jį naudoti maistui.
Organizavome akciją “DAROM”.
Sukūrėme meninę kompoziciją “Mano Šešupė ir mes”.

Dalyvių skaičius: 19 ugdytinių, 1 priešmokyklinio ugdymo pedagogė,1 auklėtojos padėjėja,12 tėvų.
„Laimingo vandens“ akcijos – 1.