Čiurlendama, labai vingiuodama pro akmenis į Miniją skuba Žvelsa. Ties Lapiais Žvelsa teka pro slėnį, nuo seno vadinamą Lakštingalų slėniu. Tai visų kaimo žmonių mėgiamiausia poilsio vieta. Čia vyksta ir dauguma kaimo švenčių. Tai mėgstamiausia ir mokinių išvykų vieta. Džiaugiamės, kad upės ekologinė būklė – labai gera. Tačiau, žinome, kad ten, kur didesni žmonių susiėjimai, ten ir šiukšlintojų daugiau. Jau antrus metus Lapių mokinukai, atėjus pavasariui, skuba prie gražiosios Žvelsos ir švarina, jos pakrantes nuo šiukšlių vaduoja. Džiaugiamės dalyvaudami projektinėje veikloje “Laimingas vanduo”. Švarindami aplinką ne tik padarome gerą darbą, bet kartu ir patys pailsime būdami gamtoje, mokomės pažinti augalus, vabaliukus, medžius, paukščius. Mokomės būti gamtoje, gyventi ir saugoti tai, kas mums brangiausia: tyrą orą, švarų vandenį, gražų kraštovaizdį, švarią aplinką.

Dalyvių skaičius: 10 mokinių, 1 mokytoja ir mokytojos padėjėja.
„Laimingo vandens“ akcijos – 4.