?

Mes, Klaipėdos miesto L./D. „Žilvitis“ „Kodėlčiukų“ grupės ugdytiniai ir auklėtojos, savo draugu pasirinkome arti įstaigos esantį Trinyčių tvenkinį. Vykdant projektą vyko daug pokalbių apie vandens svarbą žmogui, jo saugojimą. Kartu su auklėtojomis vaikai darė plakatą, skirtą tvenkiniui. Vaikai noriai tvarkė tvenkinio aplinką, rinko šakeles, šiukšles, tyrinėjo augmeniją, stebėjo paukščius. Vėliau puošė krantą, spalvingomis, pačių gamintomis gėlėmis, skyrė eilėraštį tvenkiniui.

Dalyvių skaičius: 20 vaikų (5-6 m.), 2 pedagogės.
„Laimingo vandens“ akcijos – 1.