?

* Projekto pradžia. Supažindinimas su Baltijos Jūra.
* Žuvų piešimas įvairia technika.
* Grafinis piešimas ,,Baltijos žuvys”.
* Rankdarbiai iš gamtinės medžiagos ,,Laiveliai”.
* Dalyvavimas edukacinėje išvykoje P. Mašioto galerijoje ,,Kaip baltai gyveno?”

Dalyvių skaičius: 21 ugdytinis, 6-7 m., 2 pedagogai.
„Laimingo vandens“ akcijos – 1.