Mūsų Žinia vandeniui:
Vandenėli – būk švarus, saugok Žemės tu namus.
Augink gėlę ir medžius ir visų šalių vaikus.

Globojame: Baltijos jūrą prie Girulių.

Buvo atlikti eksperimentai su vandeniu ir sniegu; išanalizavus leidinį „Žinia, kurią mums praneša vanduo“ ir panaudojus šią informaciją, išleistas sienlaikraštis „Žinių vandenynas“; pravesti pokalbiai apie ateities Baltijos jūros išsaugojimą; organizuota pilietinė akcija „Su Lašeliu tvarką kuriu“, surūšiuotos ir pasvertos surinktos šiukšlės, inicijuotas Žemės meno kūrybinis procesas.

Projekte dalyvavo 2 grupės, viena ikimokyklinio (5-6 m.), kita-priešmokyklinio (6-7 m.) amžiaus . Iš viso 40 vaikų, 4 auklėtojos, 4 kiti pedagogai, 4 tėveliai.

Klaipedos darzelis Gintarelis1