Mūsų Žinia vandeniui: Mes perduodam tau, Vandenėli, žinią ir sakome – tu mums labai reikalingas. Mes išgirdome tavo šnabždesį. Tu mums pasakei:

  • Aš pažadinu daigą;
  • Aš pagirdau paukštelį;
  • Aš nuprausiu gėlytę;
  • Aš atgaivinu žemę;
  • Aš esu žuvytės namai;
  • Manyje atsispindi vaivorykštė;
  • Aš – visas gyvenimas.
    Ačiū Tau, Vandenėli, kad esi. Mes tave mylėsime, saugosime ir branginsime.

Globojame: Bridvaišio ežerą ir Bridvaišio šaltinėlį.

Pravedėme šiuos renginius:
1. Supažindinome vaikus su leidiniu ,,Žinia, kurią mums praneša vanduo“.
2. Organizavome veiklą ,,Kam reikalingas vanduo“ (skaidrių žiūrėjimas, mokomieji filmukai, žaidimai, darbas su interaktyvia lenta).
3. Vykdėme veiklą prie Bridvaišio ežero (vandens augalų, gyvūnijos, ežero pakrantės dugno stebėjimas, gamtinės medžiagos rinkimas).
4. Vykdėme veiklą prie Tytuvos upelio (vandens tėkmės stebėjimas, laivelių leidimas upelyje su žinia vandeniui, šiukšlių rinkimas).
5. Vykdėme augalų prie Bridvaišio šaltinio ir vandens stebėjimą.
6. Atlikome eksperimentus su vandeniu:
– stebėjome vandenį per mikroskopą, lupą;
– tyrinėjome ežero, šaltinio, šulinio, balos, upelio, geriamąjį vandenį;
– nustatinėjome daiktų savybes vandenyje (lengvas, nes plaukia, sunkus, nes skęsta ir pan.).
7. Veiklos miške metu rinkome gamtinę medžiagą Žemės menui.
8. Vykdėme vaikų meninę veiklą (lašelių karpymas, piešimas, laivelių lankstymas ir pan.).

Projekte dalyvavo: 35 vaikai (4-7 m.), 2 pedagogai, 15 tėvų.

Kelmes r Tytuvenu l-d2 Kelmes r Tytuvenu l-d3Kelmes r Tytuvenu l-d5 Kelmes r Tytuvenu l-d6