?

Mūsų Žinia vandeniui: Švarūs upelių vandenys sruvenkit į jūros vandenų gelmes.

Globojame: Obelies upę ir Mitėniškių karjerą.

Pravedėme renginių:
1. Tvarkėme Obelies upelio ir Mitėniškių karjero pakrantes.
2. Atpažinome šalia upelio augančius medžius ir augalus.
3. Kūrėme Žemės meno kūrinį.

Projekte dalyvavo 30 mokinių (10 – 11 metų), 2 mokytojai, 2 tėvai.

?