Aplankėme netoli Kauno Rokų gimnazijos esantį Jiesios valstybinį kraštovaizdžio draustinį ir Jiesios upę. Tikslas: dalyvauti projekte , stebėti Jiesios upės vandenį bei augmeniją, švarinti teritoriją.
Kovo pabaigoje pavasario buvo matyti pirmieji požymiai, tačiau leidžiantis skardžiu žemyn link Jiesios upės matėme žibutes, plukes ir kitas gėlytes. Medžiai dar nesipuošė žaliu rūbu, o krūmai netoli upės po truputėlį ėmė žaliuoti. Beeidami pasiėmėme šiukšlių maišų ir aprinkome pakelėje esančias šiukšles. Džiugu pasakyti, kad šiais metais šiukšlių radome nedaug. Žmonės tampa vis pavyzdingesni ir jautresni savo aplinkai, gamtai. Priėję prie Jiesios, stebėjome jos tėkmę, vandens spalvą, įdomus buvo ir skardis, kurio viršūnėje vos vos laikėsi medis. Jiesios vanduo rusvos, molio spalvos, kadangi visa ši teritorija yra aplink Jiesią tokia. Dar nesigirdėjo paukščių klegesio. Daug drėgmės aplinkui. Nėjome arti vandens. Padainavome dainą “Ant kalno karklai siūbavo..”, o grįžę būrelio nariai ėmėsi žurnalistinio darbo aprašyti, ką matė, girdėjo, perskaitė, sužinojo. Kiti pradėjo piešti Jiesios kraštovaizdį. Su būrelio nariais nutarėme dar kartą ( kai įsibėgės pavasaris) aplankyti Jiesią ir ištirti vandens būklę.

Dalyvių skaičius: 8 mokiniai (3a klasė), 2 mokiniai (1a ir 1 b klasės), 1 pedagogė.
„Laimingo vandens“  akcijos – 1.