????????????????

Mūsų Žinia vandeniui: Mes tave saugosim ir globosim, nes tu esi gyvybės šaltinis.

Globojame: Varnutės tvenkinį.

Pravedėme akcijas: „Gamtai pabudus – sujudėjome ir mes“, „Varnutės tvenkinio pakrančių valymas“.

Grupėse atlikti tyrimai: organizuotos savaitinės veiklos vandens savybėms aptarti: „vandens skoniui , vandens lašelio struktūrai pro mikroskopą nustatyti . Atlikti  bandymai gamtoje: kuris smėlis sunkesnis – sausas ar šlapias?, bandymas su ryžiais, bandymas „Pagauk vėją“. Iš šlapio smėlio ir gamtinės medžiagos   kūrėme paveikslus smėlio dėžėse, tapėme ant vandens, iš atsineštų gėlių žiedlapių sudėliojome vandens lašelius, štampavome pirštukais, kūrėme kolektyvinius darbus „Kam reikalingas vanduo“, matavome vandenį, žaidėme žaidimus prie vandens ir smėlio dėžių ir kt.

Vaikų komandos rungėsi kuri daugiau išvardins vandens panaudojimo galimybių, šokome „Švarių rankų šokį“, žiūrėjome animacinius filmukus :„Tekėk , upeliuk“ ir kt. Pravesta tėveliams muzikinė popietė „Varlė keliauninkė“, organizuotos išvykos prie vandens tvenkinių, į Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejų, tėvų pravesta edukacinė valandėlė „Žvejybos ypatumai“.

Projekte dalyvavo 170 vaikų nuo 1,6-7 m., 19 pedagogų, 40 tėvų. Žemės meno kūrinį atliko 9-os jungtinės ikimokyklinio ugdymo specialiosios grupės vaikai ir auklėtoja.

???????????????? Jonavos vaik l-d Lakstingalele2