SAMSUNG CSC

Atvykę prie upelio mokiniai vykdė tokias veiklas:
1. Prie upelio mokiniai pabandė įsijausti, išgirsti upelio kalbą, užrašė tai, ką išgirdo:
• Ačiū, kad atėjote manęs aplankyti, seniai jau nesulaukiu kas mane aplanko. (Martynas)

• Teku aš per miestelį.
Jis Alovė vardu
Prašau visų gyventojų – nešiukšlinkit krantų! (Mokytoja Jūratė).

• Linkiu gerų jums mokslų, šiltų, gražių dienų.(Linas)

• Virš manęs saulutė šviečia
Per Alovės miestelį aš teku.
Su paukščių čiulbesiu
Link Nemuno skubu. (Vytautė).

2. Mokiniai surinko šiukšles upelio pakrantėse (numatytoje vietoje),
3. Atliko tyrimą – apskaičiavo upelio vandens tekėjimo greitį.
4. Mokiniai sukūrė ir perskaitė savo mintis upeliui:
• Alovėlėj saulė teka.
Vanduo laivelį mūsų neša.
Plaukia laivelis, čiurlena upelis. (Linas)

• Alovėlės vanduo neša mūsų laivelį
Paukščiai skrenda linksmai, gieda savo giesmelę.
Tu tekėki, čiurlenki ir gyvenk 100 metų. (Martynas)

• Aš nešiukšlinsiu krantų ir neteršiu tavo vandenėlio. (Vytautė)

5. Visi kartu iš gamtoje rastų priemonių išdėliojo besišypsantį vandens lašelį.

Dalyvių skaičius: 5 mokiniai (5 klasė) 10-11 metų, 1 mokytoja, 1 mokytojo padėjėja.
„Laimingo vandens“ akcijos – 1.